Priser pr. uge i 2020

Ledige uger er vist med grønt 2021 2021

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 3800 DKK
2   15   28   41 3800 DKK
3   16   29   42 3800 DKK
4   17   30   43  
5   18   31   44  
6   19   32   45  
7   20   33   46  
8   21   34 3600 DKK 47  
9   22   35 3600 DKK 48  
10   23   36 3800 DKK 49  
11   24   37 3800 DKK 50  
12   25   38 3800 DKK 51  
13   26   39 3800 DKK 52  
               53  
Bemærkninger:
Ved mangelfuld rengøring fratrækkes mindst 600,- kr