Priser pr. uge i 2020

Ledige uger er vist med grønt 2021 2021

Uge Uge Uge Uge
1   14   27 5000 DKK 40 2800 DKK
2   15   28 5000 DKK 41 2800 DKK
3   16 2400 DKK 29 5000 DKK 42 2800 DKK
4   17 2400 DKK 30 5000 DKK 43 2800 DKK
5   18 2400 DKK 31 5000 DKK 44 2800 DKK
6   19 2400 DKK 32 5000 DKK 45 2100 DKK
7   20 2400 DKK 33 3500 DKK 46 2100 DKK
8   21 2400 DKK 34 3500 DKK 47 2100 DKK
9   22 2400 DKK 35 2800 DKK 48 2100 DKK
10   23 2800 DKK 36 2800 DKK 49 2100 DKK
11   24 2800 DKK 37 2800 DKK 50 2100 DKK
12   25 2800 DKK 38 2800 DKK 51 2800 DKK
13   26 3500 DKK 39 2800 DKK 52 2800 DKK
               53 2800 DKK
Bemærkninger:
Olie til opvarmning afregnes til dagspris - vand kr. 3,00 pr. person pr. dag