Priser pr. uge i 2019

Ledige uger er vist med grønt 2020 2020

Uge Uge Uge Uge
1   14   27 345 EUR 40 200 EUR
2   15   28 345 EUR 41 200 EUR
3   16   29 345 EUR 42 265 EUR
4   17   30 345 EUR 43 265 EUR
5   18   31 345 EUR 44  
6   19   32 345 EUR 45  
7   20   33 300 EUR 46  
8   21   34 300 EUR 47  
9   22 265 EUR 35 265 EUR 48  
10   23 265 EUR 36 265 EUR 49  
11   24 265 EUR 37 200 EUR 50  
12   25 265 EUR 38 200 EUR 51  
13   26 300 EUR 39 200 EUR 52  
               53  
Bemærkninger: