Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 3000 DKK
2   15   28   41 3000 DKK
3   16   29   42 3500 DKK
4   17   30   43 3000 DKK
5   18   31   44 3000 DKK
6   19   32   45 3000 DKK
7   20   33   46 3000 DKK
8   21   34   47 3000 DKK
9   22   35   48 3000 DKK
10   23   36   49 3000 DKK
11   24   37   50 3000 DKK
12   25   38   51 3000 DKK
13   26   39 3000 DKK 52 3500 DKK
               53 3500 DKK
Bemærkninger: