Priser pr. uge i 2019

Ledige uger er vist med grønt 2020 2020

Uge Uge Uge Uge
1   14   27   40 2800 DKK
2   15   28   41 2800 DKK
3   16   29   42 2800 DKK
4   17   30   43 2800 DKK
5   18   31   44 2800 DKK
6   19   32   45 2100 DKK
7   20   33   46 2100 DKK
8   21   34   47 2100 DKK
9   22   35 2800 DKK 48 2100 DKK
10   23   36 2800 DKK 49 2100 DKK
11   24   37 2800 DKK 50 2100 DKK
12   25   38 2800 DKK 51 2800 DKK
13   26   39 2800 DKK 52 2800 DKK
               53 2800 DKK
Bemærkninger:
Olie til opvarmning afregnes til dagspris - vand kr. 3,00 pr. person pr. dag