Priser pr. uge i 2018

Ledige uger er vist med grønt 2019 2019

Uge Uge Uge Uge
1   14 3000 DKK 27 4000 DKK 40 2500 DKK
2   15 2500 DKK 28 4400 DKK 41 2500 DKK
3   16 2500 DKK 29 4400 DKK 42 2500 DKK
4   17 2500 DKK 30 4400 DKK 43 2500 DKK
5   18 2500 DKK 31 4400 DKK 44 2500 DKK
6   19 2500 DKK 32 4400 DKK 45 2100 DKK
7   20 2500 DKK 33 4000 DKK 46 2100 DKK
8   21 2500 DKK 34 3000 DKK 47 2100 DKK
9   22 2500 DKK 35 3000 DKK 48 2100 DKK
10   23 2500 DKK 36 2500 DKK 49 2100 DKK
11   24 2500 DKK 37 2500 DKK 50 2100 DKK
12   25 2500 DKK 38 2500 DKK 51 3000 DKK
13 3000 DKK 26 3000 DKK 39 2500 DKK 52 4000 DKK
               53 4000 DKK
Bemærkninger: